Każdy produkt marki Apple objęty jest ograniczoną gwarancją obejmującą jedynie wady fabryczne. Co się do nich zalicza? Jakie usterki można usunąć bezpłatnie w ramach naprawy serwisowej Apple? Za co niestety będzie należało zapłacić z własnej kieszeni? Dowiedz się z poniższego artykułu.

Ograniczona gwarancja Apple

Ochrona gwarancyjna na sprzęt marki Apple obowiązuje przez 12 miesięcy od daty zakupu urządzenia. W tym czasie użytkownik ma prawo do darmowych usług serwisowych, bez konieczności ponoszenia kosztów za obsługę czy wysyłkę sprzętu. Ponadto przez pierwszych 90 dni firma oferuje również bezpłatne telefoniczne wsparcie techniczne. Datę zakończenia okresu gwarancyjnego najprościej określić, sprawdzając dzień zakupu iPhone’a, iPada czy Maca na posiadanym rachunku albo fakturze. Jeśli jednak nie masz możliwości sprawdzenia, kiedy urządzenie zostało zakupione, możesz skorzystać z innego rozwiązania. Na stronie internetowej Apple wystarczy wpisać w specjalnym polu numer identyfikacyjny posiadanego sprzętu, aby uzyskać informację na temat aktualnego statusu gwarancji.

Warto również wiedzieć, że każdy użytkownik nabywający legalnie sprzęt posiada dodatkowo uprawnienia przysługujące mu z tytułu prawa konsumenckiego, tzn. kolejny rok gwarancji u polskiego sprzedawcy po upływie tożsamego okresu w ramach gwarancji Apple.

Usterki, które obejmuje gwarancja Apple

Ochrona gwarancyjna Apple obejmuje wyłącznie naprawę wad materiałowych oraz wad wykonania, które pojawiają się w czasie normalnego stosowania smartfonów zgodnie z podręcznikiem użytkowania marki. Jeśli więc przykładowo w iPhone’ie pękła szybka wyświetlacza albo nagromadziła się pod nim warstwa brudu, natomiast na samym urządzeniu nie ma śladów uszkodzeń mechanicznych, serwis firmy powinien naprawić usterkę w ramach obowiązującej gwarancji. Gdy Twoje urządzenie posiada wspomniane wyżej uszkodzenia i wady, w pierwszej kolejności udaj się więc do autoryzowanego serwisu tej marki.

Jakich awarii nie obejmuje gwarancja Apple?

Istnieje jednak niemała lista usterek i problemów, które nie kwalifikują się do bezpłatnej naprawy w ramach gwarancji. Obejmuje ona m.in.:

  • usterki powstałe w czasie stosowania produktów Apple z nieoryginalnymi akcesoriami,
  • awarie powstałe na skutek prób naprawy poza oficjalnym serwisem marki (dlatego tak ważne jest, aby w przypadku wystąpienia kłopotów ze sprzętem udać się bezpośrednio do autoryzowanych salonów i serwisów),
  • uszkodzenia, które są wynikiem niewłaściwego stosowania sprzętu (np. po upadku na ziemię), pożaru, zalania czy innego wypadku,
  • zadrapania, wgniecenia, pęknięcia i rysy na obudowie powstałe na skutek standardowego, codziennego wykorzystywania urządzenia,
  • części naturalnie zużywające się z upływem czasu, takie jak bateria, chyba że jej uszkodzenie jest wynikiem wady fabrycznej.

Naprawie gwarancyjnej nie podlegają także jakiekolwiek szkody w sprzęcie nieoryginalnym, kradzionym oraz modyfikowanym bez wyraźnej zgody marki. Dotyczy to również urządzeń, w których został zatarty numer seryjny.

Wymienione awarie mogą zostać naprawione przez serwis Apple, jednakże nie w ramach bezpłatnej gwarancji.