Program wymiany dysków twardych o pojemności 3 TB dla komputerów iMac (27-calowych)

Firma Apple ustaliła, że niewielka liczba dysków twardych o pojemności 3 TB używanych w 27-calowych komputerach iMac może ulec awarii w określonych warunkach. Dotyczy to komputerów sprzedanych od grudnia 2012 r. do września 2013 r.

Dotknięte usterką dyski twarde będą wymieniane nieodpłatnie przez firmę Apple i Autoryzowane Serwisy Apple.

Firma Apple powiadamia o tym programie tych właścicieli komputerów iMac z dyskiem dotkniętym usterką, którzy podali prawidłowy adres e-mail podczas rejestracji produktu. Osoby, które przypuszczają, że mają dyski twarde o pojemności 3 TB, a z którymi nie skontaktowano się, mogą wprowadzić poniżej numer seryjny, aby sprawdzić, czy posiadany dysk podlega temu programowi.

Procedura wymiany

Firma Apple zaleca możliwie najszybszą wymianę dotkniętych usterką dysków twardych. Wybierz jedną z poniższych opcji:

  • Autoryzowany Serwis Apple — znajdź go tutaj.
  • Wsparcie techniczne Apple — skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji o lokalnych opcjach serwisowych.

 

Firma Apple stanowczo zaleca wykonanie kopii zapasowej danych przed oddaniem komputera do serwisu. Dowiedz się więcej o metodach tworzenia kopii zapasowych.

Informacje dodatkowe

Po wymianie dysku twardego konieczne będzie ponowne zainstalowanie systemu operacyjnego i innych aplikacji oraz przywrócenie danych z kopii zapasowych. Odpowiednie instrukcje można znaleźć w artykule Informacje o funkcji odzyskiwania systemu OS X.

Osoby, które przypuszczają, że zapłaciły za naprawę lub wymianę spowodowaną tym problemem, mogą skontaktować się z firmą Apple w sprawie zwrotu kosztów.

Ten program firmy Apple obejmuje komputery iMac zakupione na całym świecie i nie przedłuża standardowego okresu gwarancyjnego dla tych komputerów.

Program obejmuje dotknięte usterką modele komputerów iMac i trwa do 19 grudnia 2015 r. albo przez trzy lata od daty pierwotnego zakupu — w zależności od tego, który z tych okresów zapewnia dłuższą ochronę.