Finansowanie leasingu GRENKE dla firm

Zalety leasingu:

 • Łatwy i szybki dostęp do nowoczesnej technologii.
 • Zwiększenie płynności środków finansowych.
 • Natychmiastowe korzyści z produktu, bez angażowania własnych środków.
 • Niższe podatki, gdyż raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu.
 • Możliwość przeznaczenia wolnych środków na bieżącą działalność.
 • Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od rat leasingowych.
 • Proste i przejrzyste procedury.
 • Szybka decyzja o przyznaniu leasingu.
 • Sprawna i kompetentna obsługa transakcji leasingowej.
 • Stałe i niezmienne raty leasingowe, które zapewniają bezpieczeństwo planowania i kontroli wydatków.
 • Atrakcyjne warunki ubezpieczenia.
 • Wygodna spłata rat leasingowych za pomocą „Polecenia zapłaty”.

Leasing tradycyjny

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.

Leasing nowoczesny

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po zakończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.

Wymagane dokumenty (Proc. uproszczona od 1 500 – 30 000 PLN netto):

 • Wniosek (dostępny w trakcie realizowania zakupów).
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalnościgospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki).
 • Dwa dowody tożsamości (np. dowód osobisty i prawo jazdy).

W wyjątkowych sytuacjach GRENKELEASING Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.