Twój Mac i iPad ze Zniżką Edukacyjną


W ramach zniżki edukacyjnej uczniowie, którzy ukończyli 18 lat oraz studenci i nauczyciele mogą uzyskać
6% rabatu na zakup komputery Apple, 6% rabatu na zakup iPad'a, iPad'a Pro, 4% na zakup iPada mini 4.


Zobacz jakie to proste:


1. Wybierz wymarzony komputer lub iPad Apple i złóż zamówienie w sklepie internetowym, wybierając Zniżkę Edukacyjną na karcie produktu. Cena na wybrane produkty zostanie obniżona, a Ty zyskasz swój unikalny numer zamówienia.

2. Wypełnij poniższy formularz i prześlij nam skan swojej legitymacji lub zaświadczenie o nauczaniu oraz zaakceptuj poniższe zgody, które są wymagane do udziały w promocji.

3. Poczekaj na kuriera lub odbierz zamówienie w wybranym Salonie iDream. Postaramy się aby Twoje zamówienie dotarło do Ciebie jak najszybciej.
Warunkiem realizacji zamówienia w sklepie internetowym iDream.pl jest złożenie zamówienia za pośrednictwem strony https://iDream.pl , wypełnienie poniższego formularza,
dołączenie do niego czytelnego skanu dokumentu uprawniającego do zniżki oraz zaakceptowanie poniższych zgód i oświadczeń.

Szczegółowe informacje o promocjach dostępne są na stronie Zniżki Edukacyjnej.

Regulamin Zniżki Edukacyjnej.Formularz rejestracyjny
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest EUROTEL S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-126), ul. Myśliwskiej 21.
2. W Eurotel S.A. został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się pod adresem: daneosobowe@eurotel.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją Promocji, rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji, dochodzeniem i obroną w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
4. Podstawą prawną przetwarzania przez EUROTEL S.A. danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest Pani/Pana dobrowolna zgoda oraz:
a. prawnie uzasadniony interes EUROTEL S.A. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO związany z prowadzeniem i realizacją Promocji, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających.
b. wypełnienie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m.in. z przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości.
5. Dane osobowe mogą być powierzone Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork Republic of Ireland reprezentującym producenta sprzętu komputerowego objętego Promocją, celem udokumentowania zasadności przyznanego rabatu, innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie EUROTEL S.A., w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby Promocji, świadczących usługi pocztowe, archiwizacyjne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z EUROTEL S.A. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
6. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji Promocji, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Promocją oraz przez czas określony przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
7. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także żądania ich przeniesienia. Osobom takim przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Promocji.

UWAGA: Warunkiem realizacji zamówienia jest okazanie aktualnej legitymacji szkolnej/studenckiej/nauczycielskiej. We wszystkich sprawach proszę kontaktować się ze sklepem internetowym.

Nie przesłanie czytelnych skanów/zdjęć aktualnej legitymacji skutkować będzie anulowaniem zamówienia.

* Modele komputera: MMGF2ZE-A i MQD32ZE-A nie biorą udziału w promocji.

** Promocja Edukacyjna nie łączy się z innymi aktualnie trwającymi promocjami w sklepie internetowym. Produkty już przecenione nie podlegają pod tą promocję. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z infolinia.