Twój Mac i iPad ze Zniżką Edukacyjną EDU


W ramach zniżki edukacyjnej uczniowie, którzy ukończyli 18 lat oraz studenci i nauczyciele mogą uzyskać
do 6% rabatu na zakup komputera Apple, 6% rabatu na zakup iPad'a, iPad'a Pro, iPad'a Air, 4% na zakup iPada mini.


Zobacz jakie to proste:


1. Wybierz wymarzony komputer lub iPad Apple i złóż zamówienie w sklepie internetowym, wybierając Zniżkę Back To School na karcie produktu. Cena na wybrane produkty zostanie obniżona, a Ty zyskasz swój unikalny numer zamówienia.

2. Wypełnij poniższy formularz i oświadczenie o nauczaniu lub zatrudnieniu w placówce Edukacyjnej oraz zaakceptuj poniższe zgody, które są wymagane do udziały w Promocji.

3. Oczekuj na kuriera z przesyłką lub odbierz zamówienie w wybranym Salonie iDream. Postaramy się aby Twoje zamówienie dotarło do Ciebie jak najszybciej.
Warunkiem realizacji zamówienia w sklepie internetowym iDream.pl jest złożenie zamówienia za pośrednictwem strony https://iDream.pl , wypełnienie poniższego formularza wraz z oświadczeniem,
uprawniającym do zniżki oraz zaakceptowanie poniższych zgód i oświadczeń.

Szczegółowe informacje o promocjach dostępne są na stronie Zniżki Edukacyjnej.

Regulamin Zniżki Edukacyjnej.Formularz rejestracyjny
I. Niniejszym wyrażam zgodę na:
1) przetwarzanie moich wyżej wskazanych danych osobowych przez spółkę Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku jako Administratora tych danych,
2) przekazanie moich wyżej wskazanych danych osobowych przez Administratora firmie Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork Republic of Ireland do celów wzięcia udziału i realizacji Promocji.
II.Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki wzięcia udziału w Promocji oraz zapoznałem się z poniższymi zasadami przetwarzania moich danych osobowych i je akceptuję.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) jest Organizator - Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Myśliwskiej 21.
2. W Eurotel S.A. został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się pod adresem: daneosobowe@eurotel.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) realizacji Promocji,
2) rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,
3) ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszeń.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Promocji.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, jej brak uniemożliwia udział w Promocji. Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu reklamacyjnym następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. na potrzeby rozpatrzenia żądań reklamacyjnych w celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym.
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Promocji, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Promocją i zawartą umową sprzedaży oraz przez czas określony przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osobom takim przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Promocji innym podmiotom, w szczególności Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork Republic of Ireland oraz innym podmiotom świadczącym wsparcie techniczne Organizatorowi.
8. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

UWAGA: Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza oraz podanie prawidłowej nazwy szkoły/uczelni/uniwersytetu. We wszystkich sprawach proszę kontaktować się ze sklepem internetowym.

Nie przesłanie prawidłowej nazwy uczelni/szkoły skutkować będzie anulowaniem zamówienia.

* Modele komputera: MMGF2ZE-A i MQD32ZE-A nie biorą udziału w promocji.

** Promocja Back To School / Edukacyjna nie łączy się z innymi aktualnie trwającymi promocjami w sklepie internetowym. Produkty już przecenione nie podlegają pod tą promocję. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z infolinia.