FAQ

1. Mam telefon pochodzący z innego kraju, czy możecie go naprawić?
2. Jaki jest okres gwarancji na urządzenia / akcesoria?
3. Skąd mogę wziąć numer IMEI lub SN sprzętu?
4. Jakie dokumenty dostarczyć, aby uzyskać serwis gwarancyjny?
5. O czym pamiętać przed wysyłką sprzętu do serwisu?
6. Jaki okres gwarancji obowiązuje na usługę odpłatną?
7. Czy serwis realizuje programy naprawcze firmy Apple?
8. Jaki jest termin wykonania naprawy?
9. Jakie są ceny wykonania naprawy?
10. Jakie odnoszę korzyści z wykupienia pakietu AppleCare?

 

 

1. Mam telefon pochodzący z innego kraju, czy możecie go naprawić?

Tak, urządzenia firmy Apple mogą być naprawiane w dowolnym autoryzowanym serwisie na całym świecie.

 

2. Jaki jest okres gwarancji na urządzenia / akcesoria?

Wszystkie urządzenia oraz dołączone akcesoria objęte są międzynarodową roczną (1) ograniczoną gwarancją firmy Apple, którą można rozszerzyć do dwóch (2) lat dla urządzeń iPad oraz do trzech (3) lat dla komputerów Mac poprzez wykupienie pakietu AppleCare Protection Plan, dostępnego w każdym salonie iDream, naszym serwisie lub sklepie internetowym.

 

3. Skąd mogę wziąć numer IMEI lub SN sprzętu?

Jeżeli urządzenie normalnie uruchamia się, dostępne jest w informacjach o urządzeniu. Dla urządzeń Mac należy wybrać  -> Ten Mac, dla urządzeń iOS (iPod, iPhone, iPad) należy podłączyć urządzenie do iTunes i w zakładce Podsumowanie u góry widoczny jest numer seryjny. Dodatkowo dla urządzenia iPhone w szybki sposób można uzyskać numer IMEI wpisując kod *#06# w połączeniu telefonicznym. W przypadku kiedy urządzenie nie uruchamia się, numer seryjny powinien być widoczny na obudowie urządzenia, dla każdego w innym miejscu: - komputery Mac - spód obudowy, iMac na stópce, starsze modele MacPro z tyłu urządzenia powyżej portów USB.

 

4. Jakie dokumenty dostarczyć, aby uzyskać serwis gwarancyjny?

W przypadku naprawy z tytułu gwarancji firmy Apple nie są konieczne żadne dokumenty jeżeli klient sprzęt dostarcza do serwisu lub salonu sprzedaży iDream. W przypadku bezpośredniej wysyłki do serwisu, konieczne jest wydrukowanie oraz podpisanie regulaminu oraz zawarcie krótkiego opisu usterki, czasu i sposobu jej występowania. (pobierz formularz)

 

5. O czym pamiętać przed wysyłką sprzętu do serwisu?

Przed wysyłką do serwisu warto wykonać świeżą kopie zapasową swoich danych, gdyż w trakcie diagnozy konieczne może być wymazanie zawartości urządzenia. W przypadku urządzeń typu: iPhone, iPad, iPod należy odblokować funkcję “Znajdź mój iPhone” zgodnie z instrukcją poniżej:

Zaloguj się na stronie icloud.com za pomocą swojego konta Apple ID (używanego w usłudze iCloud).
 
Odszukaj ikonę radaru [Znajdź] i kliknij na nią
 
Znajdź
 
 
Kliknij opcję Wszystkie urządzenia,a następnie wybierz urządzenie.
 
 

 

Dla urządzenie aktywnego
 

Kliknij opcję Wymaż [urządzenie] i wprowadź hasło konta Apple ID.

Gdy urządzenie zostanie wymazane, kliknij opcję Usuń z konta.

 
Dla urządzenie nieaktywnego
 
 
Wybierz nieaktywne urządzenie, a następnie kliknij przycisk Usuń z konta.
 
  
Na urządzeniu wybierając: Ustawienia-> iCloud-> Znajdz mój iPhone, a następnie wyłącz usługę Znajdź mój [urządzenie] podając hasło do konta Apple ID.

 

6. Jaki okres gwarancji obowiązuje na usługę odpłatną?

Serwis iDream udziela 90-dniowej gwarancji na naprawione produkty. W przypadku gdy w momencie naprawy obowiązywała gwarancja fabryczna, jest ona kontynuowana. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy gwarancja fabryczna trwa przez okres krótszy niż 90 dni, wtedy serwis udziela gwarancji serwisowej, by w efekcie Klient otrzymał dłuższy (korzystniejszy) wariant. W przypadku zgłoszenia Klienta w ciągu trzech miesięcy od wykonania usługi, serwis po ponownej diagnozie weryfikuje zasadność podjęcia reklamacji odnośnie poprzednio wykonanej usługi odpłatnej.

 

7. Czy serwis realizuje programy naprawcze firmy Apple?

Każdy autoryzowany serwis realizuje wszystkie programy naprawcze Apple. Należy pamiętać, że to czy sprzęt kwalifikuje się do danego programu można sprawdzić na stronie apple.com podając numer seryjny. Należy również podkreślić, że oprócz puli numerów seryjnych kwalifikujących urządzenie do partycypacji w programie dane urządzenie może nie wykazywać opisanych w programie symptomów, np. iphone kwalifikuje się numerem seryjnym do programu wymiany baterii, jednak w serwisie okazuje się, że wynik testu baterii jest pozytywny (PASS), wówczas serwis nie wymienia baterii w telefonie klienta.

 

8. Jaki jest termin wykonania naprawy?

Wielokrotnie jest on uzależniony od dostępności części serwisowych w magazynie części w Apple. Niemniej dokładamy starań by czas naprawy był bardzo krótki, zwykle nie przekraczający kilku dni.

 

9. Jakie są ceny wykonania naprawy?

Większość cen napraw można znaleźć w naszym cenniku . Każda naprawa jest traktowana indywidualnie i dla każdej z nich serwis wykonuje oddzielny kosztorys.

 

10. Jakie odnoszę korzyści z wykupienia pakietu AppleCare?

Po pierwsze wydłużasz sobie okres gwarancyjny sprzętu z roku do nawet trzech lat, w trakcie, których naprawę możesz zlecić na całym świecie. Poza tym Apple w ramach tego okresu zapewnia fachowe wsparcie telefoniczne oraz dodatkowe opcje serwisu sprzętowego. Wszystko to dostępne w ramach jednego pakietu, który możesz zakupić u nas w serwisie, bądź w każdym z naszych sklepów lokalnych, a także w sklepie internetowym idream.pl.

Zakupu planu ochrony AppleCare Protection Plan należy dokonać w ciągu 12 miesięcy od pierwotnej daty nabycia komputera Mac lub iPad. Więcej informacji można uzyskać na stronie wsparcia Apple: http://www.apple.com/pl/support/products/